slager-20(1).jpg

Op 30 juni 2018 is in Rotterdam op de leeftijd van 76 jaar Evert Slager overleden. Evert is  geboren in Amsterdam op 3 januari 1942. De medische studie evenals de specialisatie in de Verloskunde en Gynaecologie werden gevolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 1979 tot 2011 was hij werkzaam in Rotterdam: aanvankelijk in het Eudokia Ziekenhuis te Rotterdam en - na de fusie van het Eudokia Ziekenhuis met het Bergweg Ziekenhuis - in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Na het afscheid van de dagelijkse klinische praktijk op de leeftijd van 66 jaar volgde een aanstelling bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC.

 In 1983 vond in Rotterdam de oprichting plaats van de Stichting Fertiliteit en Praktijk. Vanuit deze stichting zijn vanaf 1984 de befaamde Doelencongressen ‘Reproductieve Geneeskunde, Gynaecologie en Obstetrie anno ….’ georganiseerd, 21 congressen in totaal, met tussentijds in 1986 in de Jaarbeurs te Utrecht het congres ‘Verloskundige zorg in Nederland’.
Voorafgaande aan elk Doelencongres werd een commissie wetenschappelijk programma ingesteld met een Nederlandse en een Vlaamse voorzitter. Het accent van de Doelencongressen lag aanvankelijk op nascholing voor de algemene gynaecologische en obstetrische praktijk, maar geleidelijk deden ook de superspecialismen hun intrede. De drie dagen durende congressen kenden een vast stramien: korte krachtige voordrachten met een duidelijke take-home message en de beschikbaarheid van de complete proceedings voorafgaande aan het congres. De organisatie van het congres, de contacten met de Doelen, de verzorging van de proceedings, het aantrekken van sponsors, de keuze van de lunches, alles lag in de handen van Evert Slager Aanvankelijk was het enthousiasme beperkt en was het voor Evert een zaak van tegen de stroom inroeien. Maar geleidelijk aan wonnen de congressen aan belangstelling en participeerden naast de gynaecologen uit Nederland en Vlaanderen steeds meer beroepsgroepen: kinderartsen, oncologen, seksuologen, verloskundigen, genetici, echoscopisten, fertiliteitsartsen, beleidsmakers en anderen. De uiteindelijke belangstelling voor de Doelencongressen was overweldigend zoals mede blijkt uit enige gegevens van het 2017-congres: 210 voordrachten, ruim 1000 deelnemers en een proceedings van 1140 pagina’s. Evert redigeerde als editor alle 21 uitgaven van de proceedings van de eerste tot de laatste pagina. 


Evert was een visionair die er via zijn Doelencongressen in slaagde de aanwezige kennis op het gebied van de Gynaecologie en Verloskunde te verzamelen, te rubriceren en op een bevattelijke en bondige manier te laten presenteren. Het Doelencongres groeide uit tot één van de topevenementen in ons taal- en vakgebied. Gesteund door echtgenote Ansje, heeft Evert met zijn vooruitziende blijk, onvermoeibare werklust, onuitputtelijke energie, de durf om risico’s te nemen, passie,  doorzettingsvermogen en persoonlijke aandacht voor alle betrokkenen de basis weten te leggen voor het in Nederland en ook in Vlaanderen alom erkende succes van de Doelen-congressen. In de laatste maanden voor zijn overlijden wijdde Evert nog een groot deel van zijn tijd aan de voorbereiding van
het huidige Doelencongres. Ondanks zijn ziekte en een afnemende gezondheidssituatie wilde hij van geen wijken weten. Nog kort voor zijn overlijden vertelde hij trots dat wat betreft het 2019-Doelencongres ‘de blauwdruk klaarligt’. 

 

Evert was een bruggenbouwer. Hij verzoende academici en niet academici; artsen in opleiding, algemene gynaecologen en sub- en superspecialisten; en niet in het minst Vlamingen en Nederlanders. Hij had een bourgondische inslag en was buitengewoon gastvrij. Mede daardoor voelde men zich zo thuis in de Doelen. Zowel de spreker als de deelnemer van het Doelencongres werden door Evert en zijn organisatie niet enkel verwend met een fantastisch wetenschappelijk programma maar ook met een bijzonder amicale sfeer. Het nuttige aan het aangename koppelen, kennis vergaren en netwerken in een ontspannen setting, dit waren de troeven van de Doelencongressen, welke daarmee uitgroeiden uit tot één van de topevenementen in ons taal- en vakgebied. De Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van de Oranje Nassau, uitgereikt tijdens het 2015-Doelencongres, heeft Evert ervaren als een belangrijke erkenning voor de organisatie van de Doelencongressen en alle inspanningen eraan verbonden. Sinds 1990 was Evert een trouw lid van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) en kwam regelmatig naar de studiedagen en de jaarlijkse congressen. Hij was een graag geziene aimabele en trouwe collega. Omwille van zijn jarenlange inzet voor de verspreiding van de wetenschap en de kennis in ons vakgebied werd Evert in 2016 gehuldigd als erelid van de VVOG.

 

Evert hield van Rotterdam en promootte de stad waar mogelijk. Hij was maar al te trots dat hij als Amsterdammer in mei 2018 van het gemeentebestuur als waardering voor zijn betekenis voor de stad Rotterdam het ereteken van de Erasmusspeld mocht ontvangen. Evert’s verdiensten voor de Verloskunde en Gynaecologie in Nederland en Vlaanderen zijn veelzijdig en van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied. Evert was niet enkel een collega, hij was een begrip en een monument voor eenieder die hem heeft gekend.

 

Herman van Geijn
Johan van Wiemeersch