De volgende verenigingen hebben accreditatie toegezegd of is nog in behandeling:

Toegezegd:

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN)
BEN heeft 6 punten per dagprogramma toegekend:

 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 03: Foetale echoscopie anno 2021
 • Woensdag 31 maart: Dagprogramma 06: Echoscopie in de gynaecologische praktijk en hysteroscopie anno 2021
 • Donderdag 1 april: Dagprogramma 12: AI en ML in de zorg

 

Accreditatiepunten kunnen alleen worden toegekend indien het 4-cijferige lidnummer van het BEN-lidmaatschap toegevoegd is aan uw registratie.

echoscopisten-logo.png 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
NVK heeft 6 punten per dagprogramma toegekend

 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 03: Foetale echoscopie anno 2021
 • Donderdag 1 april: Dagprogramma 09: Foetale geneeskunde en perinatale zorg anno 2021
 • Donderdag 1 april: Dagprogramma 12: Innovatie in de zorg (AI, Social Media, Deep Learning)
 nvk-logo.png

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

NVOG heeft 6 punten per dag toegekend, op basis van alle dagprogramma's.

nvog.png
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
NVTG heeft accreditatie aan onderstaande dagprogramma’s toegekend, met een maximum van 6 punten per dag: 
 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 01: Reproductieve geneeskunde anno 2021
 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 02: Urogynaecologie anno 2021
 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 03: Foetale echoscopie anno 2021
 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 04: Maternale geneeskunde en perinatologe zorg anno 2021
 • Woensdag 31 maart: Dagprogramma 06: Echoscopie in de gynaecologische praktijk en hysteroscopie anno 2021
 • Woensdag 31 maart: Dagprogramma 07: Benigne gynaecologie anno 2021
 • Woensag 31 maart: Dagprogramma 08: Seksuologie; inzichten anno 2021
 • Donderdag 1 april: Dagprogramma 11: Oncologische gynaecologie anno 2021
 • Donderdag 1 april: Dagprogramma 12: Innovatie in de zorg (AI, Social Media, Deep Learning)
 nvtg-logo-rgb-1.png

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
KNOV heeft accreditatie aan vijf verschillende dagprogramma’s toegekend, 

Voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen, 6 punten per gevolgd dagprogramma

 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 03: Foetale echoscopie anno 2021
 • Dinsdag 30 maart: Dagprogramma 04: Maternale geneeskunde en perinatologe zorg anno 2021
 • Woensdag 31 maart: Dagprogramma 05: Preconceptiezorg, jonge zwangerschap, antenatale zorg anno 2021
 • Donderdag 1 april: Dagprogramma 09: Foetale geneeskunde en perinatale zorg anno 2021
 • Donderdag 1 april: Dagprogramma 12: Innovatie in de zorg (AI, Social Media, Deep Learning)


Voor de categorie ’deskundigheidsbevordering basisechoscopie’ van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV:

 • Dagprogramma 3: 6 uur
 • Dagprogramma 5: 0,5 uur
 • Dagprogramma 9: 1,5 uur
 knov.png
Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
NVVS heeft 6 punten toegekend aan dagprogramma:
 • Woensdag 31 maart: Dagprogramma 08: Seksuologie; inzichten anno 2021
 nvvslogo-1.png

 

Accreditatie-aanvraag nog in behandeling:

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, vakgroep bekkenbodem
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, vakgroep bekkenbodem
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO)
 • Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG)