In het dagprogramma “Maternale geneeskunde en perinatologe zorg” willen wij u graag meenemen in enerzijds heel actuele thema’s en anderzijds meer ongekende maar toch zeer belangrijke domeinen
in de maternale geneeskunde en perinatologie. Er zijn zeer inspirerende gastsprekers uitgenodigd en we prijzen ons gelukkig met de gerenommeerde internationale sprekers die de keynote lectures zullen
verzorgen. We beginnen de dag met eerste verjaardag van de Covid-pandemie, wat heeft dit virus aangericht en welke lessen hebben we hieruit geleerd. Daarna zullen we het woord laten aan advocaten,
juristen en gynaecologen die ons komen vertellen wat we kunnen en moeten doen als het mis gaat in ons beroep. Na de lunchpauze gaan we verder met alle do’s en don’ts van medicatiegebruik
in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding. We sluiten de interessante dag af met een keynote lecture over Global Surgery.

Klik hier voor de inhoud van het dagprogramma.