Het dagprogramma ‘Preconceptiezorg, jonge zwangerschap, antenatale zorg’ richt zich naar de toekomst, COVID19 zal u er niet in aantreffen. De obesitaspandemie breidt zich verder uit,  levensstijlfactoren zoals voeding en lichaamsbeweging zijn de sterkste wapens die we kunnen inzetten, ook tijdens de zwangerschap. 
Op de gevolgen van obesitas wordt in het eerste deel van deze dag ingegaan. Het screenen tijdens de zwangerschap verschuift bijna volledig van het midden van de zwangerschap naar de periode rond 12 weken, en dat zowel voor foetale aandoeningen als voor het vroegtijdig opsporen en eventueel voorkomen of beperken van maternele verwikkelingen zoals pre-eclampsie. Dit wordt in het tweede deel besproken waarna we overgaan naar het toenemend gebruik van apps en thuismonitoring. De discussie wanneer het beste ingeleid kan worden, heeft in het verleden tot verhitte discussie geleid. We kijken er naar uit of in 2021 een consensus kan bereikt worden. Tot slot wordt een overzicht geboden van placenta problemen en fluxus postpartum. Na deze onderwerpen kan u geheel met kennis opgeladen veilig weer aan het werk.

Klik hier voor de inhoud van het dagprogramma.