In dit dagprogramma kozen we voor een aantal actuele klinische thema’s maar gaan we tevens in op enkele innovatieve technieken. Zo belichten we de huidige en toekomstige trends in medicamenteuze (voor-) behandeling van myomen en endometriose, de pitfalls en wetenschappelijke onderbouwing hiervan. We gaan ook in op de verschillende benaderingen van hysterectomie en toetsen de vNOTES aan de huidige standaarden zoals vaginale en laparoscopische hysterectomie.
Ook nu de robot meer en meer zijn intrede maakt in ons specialisme bekijken we of de verschillende huidige mogelijkheden daadwerkelijk een meerwaarde kunnen bieden en op welke manier we deze techniek het best introduceren. Ook de keynote lecture zal handelen over de toekomst van de minimaal invasieve chirurgie binnen de gynaecologie. Uiteraard willen we u ook graag enkele tips en tricks meegeven voor de dagelijkse praktijk en bekijken we ook de impact van COVID-19 op de minimaal invasieve chirurgie. Een gevarieerd en boeiend programma om naar uit te kijken!

Klik hier voor de inhoud van het dagprogramma.