We willen allemaal betere zorg, van snellere diagnose tot meer performante diagnose, en liefst
aangepast aan de individuele patient. Artificiele intelligentie (AI) in combinatie met groeiende digitale
patientendossiers opent de deur naar zulke “betere zorg”.

  • Maar hoever is AI in de gezondheidszorg al geïntegreerd?
  • Of welke kritische stappen moeten nog gezet worden?
  • En wie kan al die data gebruiken?
  • Hoe kunnen speelse chatbots bijdragen aan een betere kwaliteit van de data?
  • Hoe kan medicatietrouw vergroot worden door patiënten te laten spelen?
  • Hoe kunnen we van vragenlijsten door chatbots en games monitorings instrumenten maken?

Dit dagprogramma geeft u alvast een goede kijk wat nu en in de toekomst mogelijk is of zal zijn.

Klik hier voor de inhoud van het dagprogramma.