\

woensdag 29 maart 2023

Dagprogramma 02: Urogynaecologie
Dagvoorzitters: Dr. Marian Engberts & Dr. Susanne Housmans

Op woensdag 29 maart aanstaande vindt de urogynaecologische sessie van het Doelen congres plaats. Aangezien de afgelopen jaren de (internationale) richtlijnen rondom urine incontinentie en hysterectomie zijn herzien, zal er in het eerste blok van dit programma aandacht worden besteed aan de ‘state-of-the-art’ behandeling van urineverlies en prolaps. Tijdens het tweede gedeelte wordt er ingegaan op praktijkvariatie binnen de urogynaecologische zorg, aangezien dit kan leiden tot over- of ondergebruik van medische middelen. Deze praktijkvariatie wordt vanuit meerdere invalshoeken bekeken: ten eerste door het gebruik van bigdata (verkregen door het bundelen van real life uitkomsten van prolaps en incontinentie chirurgie in een aantal grote ziekenhuizen in Nederland) en ten tweede door het analyseren van VEKTIS data (een unieke database met alle declaratiedata in de zorg binnen Nederland). 

De key-note lecture is chirurgisch georienteerd en wordt verzorgd door de Duitse hoogleraar prof.dr.Noe, die in 2016 een methode heeft ontwikkeld voor een alternatief voor sacrocolpopexie, namelijk de pectopexie.

In de middag worden er nog meer chirurgische tips en tricks gedeeld en zal de huidige stand van zaken rondom vaginale mesh worden gepresenteerd. Het laatste blok bestaat uit nieuws van eigen bodem: de eerste resultaten van Vlaamse en Nederlandse studies (over lasertherapie en prolapsbehandeling) zullen worden gedeeld. Het belooft dus een interessante dag te worden, komt allen!

Klik hier voor het programma overzicht.