donderdag 04-04-2019

09:00 - 18:00 Van Rijckevorsel / Ruys Zaal

(8) SEKSUELE DISFUNCTIES; INZICHTEN ANNO 2019

Dagvoorzitters: Dr. H.W. van Lunsen en prof. dr. P. Enzlin

Sinds 2009 is een dagprogramma ‘seksualiteit’ een vast onderdeel van het programma van het IGO-Doelencongres  geworden, vooral omdat vrijwel elk gynaecologisch probleem en vrijwel elke behandeling - ook in de voortplantingsgeneeskunde - potentieel effect heeft op seksueel welbevinden. Blijkens veel onderzoek verwachten patiënten dan ook dat hun gynaecoloog daar pro-actief aandacht aan besteedt en zo nodig zorgt voor aanvullende seksuologische zorg. Daarnaast wordt de gynaecoloog in toenemende mate geconsulteerd voor selectieve “verbeteringen” van het  vrouwelijk genitaal, voor problemen rond genitale verminking en voor klachten als PGAD en vulvodynie. Kortom, reden genoeg voor weer een gevarieerd programma en de traditionele “seksquiz”.

 

09:00 - 09:10

INLEIDING EN OPENING

Dr. H.W. van Lunsen en Prof. dr. P. Enzlin

09:10 - 10:40

SESSIE I GENITO-PELVIENE AANDOENINGEN EN SEKS

Moderator: Dr. P. Leusink

09:10 - 09:24

Endometriose en seks: psychoseksuele impact

Dr. L. Aerts (Universitair Ziekenhuis Genève, Zwitserland)

09:24 - 09:38

Anorectale malformaties en seks

Drs. J.M. Bolt (Erasmus MC, Rotterdam)

09:38 - 09:52

Seksualiteit bij mensen met DSD

Dr. A. Dessens (Erasmus MC-Sophia, Rotterdam)

09:52 - 10:10

Paneldiscussie

10:30 - 11:20

KOFFIEPAUZE

11:20 - 12:35

SESSIE II PIJN EN SEKS

Moderator: Prof. dr. E.T.M. Laan

11:20 - 11:34

Nieuwe richtlijn vulvodynie

Dr. P.T.M. Weijenborg (LUMC, Leiden)

11:34 - 11:48

PVD in de Ha-praktijk

Dr. P. Leusink (Radboudumc, Nijmegen)

11:48 - 12:02

Vulvapathologie en seksualiteit: gevalsbespreking

Dr. W.A. ter Harmsel (Roosevelt Kliniek, Leiden)

Drs. M.J. Ramakers (Centrum voor Psychische, Relationele en Seksuele gezondheid, Voorschoten)

12:02 - 12:15

Paneldiscussie

12:15 - 12:35

KEYNOTE LECTURE: Netwerkbenadering van seksuele disfuncties: klinische toepassingen

Mevrouw M. Werner (Amsterdam UMC, Locatie AMC)

12:35 - 13:35

LUNCHPAUZE

13:35 - 14:35

SESSIE III: WAT GYNAECOLOGEN (ZOUDEN MOETEN) WETEN OVER SEKS

14:35 - 15:15

SESSIE IV: UITDAGENDE THEMA’S OP HET ‘SNIJVLAK’ VAN DE GYNAECOLOGIE EN DE SEKSUOLOGIE

Moderator: Dr. P.T.M. Weijenborg

14:35 - 14:49

Cosmetische gynaecologie

Drs. J. Haartsen (V-klinieken, Leiden)

14:49 - 14:55

Discussie

14:55 - 15:09

Voors en tegens van hormonale substitutie bij oncologische iatrogen 'menopauze’

Drs. C.M. Salvatore (Amsterdam UMC, locatie AMC)

15:09 - 15:15

Discussie

15:15 - 16:05

THEEPAUZE

16:05 - 17:40

SESSIE V GYNAECOLOGISCHE ZORGPADEN: ZIN OF ONZIN?

Moderator: Drs. H. Pastoor                                                                                                               

16:05 - 16:19

PGAD: wat doen we daarmee?

Dr. L. Aerts (Universitair Ziekenhuis Genève, Zwitserland)

16:19 - 16:33

Dilemma van implementatie van seksuologische zorg: wens en haalbaarheid

Dr. H.W. Elzevier (LUMC, Leiden)

17:01 - 17:20

Paneldiscussie

17:20 - 17:20

Samenvatting en sluiting

Dr. H.W. van Lunsen en prof. dr. P. Enzlin