vrijdag 05-04-2019

Vorige dag
Volgende dag
09:00 - 17:45 Van Weelde Zaal

11) ONCOLOGISCHE GYNAECOLOGIE ANNO 2019

In het programma “Oncologische gynaecologie anno 2019” komen enkele hoogtepunten van dit moment binnen ons vakgebied aan bod.

Sessie 1 gaat over de lymfeklieren. Wanneer verwijderen we welke lymfeklieren op welke niveaus? Gaan we nu naar (g)een klier? Is deze ene sentinel node de ideale balans tussen morbiditeit en langduriger overleving?

Sessie 2 handelt over ovariumcarcinoom, nog steeds de ‘silent lady killer’. De laatste 20 jaar hebben we geen noemenswaardige vooruitgang meer geboekt in de behandeling van deze dodelijke ziekte. De vijfjaar ’s overleving blijft onder 50 %. Kunnen de voorgestelde behandelingen in deze sessie de grens van 50 % doorbreken?

Sessie 3 zet nieuwe screeningsmethoden in het licht. Zo worden nieuwe ontwikkelingen in genetische screening na diagnose ovariumcarcinoom besproken. En een niet-invasieve manier van baarmoederhalskankerscreening door middel van urineonderzoek .  Hoe kunnen we met nieuwe technieken zoveel mogelijk vrouwen bereiken? Met als keynote lecture een overzicht over de mogelijkheden van fertiliteitpreservatie in de gynaecologische oncologie.

Sessie 4 is een capita selecta van actuele zorgen voor nu en de toekomst. Wat hebben orale anticonceptiva en kanker met elkaar van doen? Hoe kunnen we de administratieve lasten verminderen en toch voldoen aan zinvolle registratie? En ten slotte, een keynote lecture over de vergezichten voor de moleculaire diagnostiek in de gynaecologische oncologie.

09:00 - 10:34

SESSIE I PELVIENE LYMFEKLIEREN IN DE GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE

Moderator: Prof. dr. P. van Dam (UZ Antwerpen)

09:00 - 09:14

SN bij laag en hoog risico endometriumcarcinoom is zinloos

Prof. dr. P. van Dam (UZ Antwerpen)

09:15 - 09:29

SN bij laag en hoog risico endometriumcarcinoom is zinvol

T. Bonestroo (Radboudumc, Nijmegen)

09:30 - 09:44

Uitkomst van de PORTEC 3 studie: hoe nu verder?

Prof. dr. C. Creutzberg (LUMC, Leiden)

09:45 - 09:59

SN bij het ovariumcarcinoom: work in progress

Prof. dr. R. Kruitwagen (Maastricht UMC)

10:00 - 10:14

SN bij het cervixcarcinoom is 'bij ons' de standaar

Prof. dr. P. Tummers (Universiteit Gent)

10:14 - 10:34

Discussie

10:34 - 11:10

KOFFIEPAUZE

11:10 - 13:00

SESSIE II OVARIUMCARCINOOM: STILL THE SILENT LADY KILLER

Moderator: Dr. S. Cosyns

11:10 - 11:24

CONTRA HIPEC bij het intervaldebulking ovariumcarcinoom

Prof. dr. A. Makar (UZ Gent / ZNA Middelheim)

11:25 - 11:39

PRO HIPEC bij het intervaldebulking ovariumcarcinoom

Dr. W. van Driel (NKI-AvL/CGOA, Amsterdam)

11:40 - 11:54

IP Chemotherapie: is er nog een plaats in tijden van HIPEC

Drs. S. Koole (NKI-AvL, Amsterdam)

11:55 - 12:09

PARPi bij ovarium carcinoom: waar en aan wie?

Dr. G. Sonke (NKI-AvL, Amsterdam)

12:24 - 12:40

Discussie

12:40 - 13:50

LUNCHPAUZE

13:50 - 15:25

SESSIE III SCREENING

Moderator: Dr. R. Bekkers

13:50 - 14:04

Genetisch screening: van kiembaan naar somatisch testen?

Dr. M. Kets (NKI-AvL, Amsterdam)

14:05 - 14:19

Baarmoederhalskankerscreening aan de hand van urine

Drs. S. Van Keer (Universiteit Antwerpen)

14:20 - 14:34

HPV negatieve baarmoederhalskanker

Prof. dr. W.A.A. Tjalma (UZ Antwerpen)

14:35 - 14:50

Discussie

14:50 - 15:25

KEYNOTE LECTURE: Onco-fertiliteit

Dr. A.M.E. Bos (UMC Utrecht)

15:25 - 16:10

THEEPAUZE

16:10 - 17:45

SESSIE IV CAPITA SELECTA

Moderator: Prof. dr. A. Makar

16:10 - 16:24

Contraceptie en kanker risico: is er een grens?

Dr. M. Rookus (NKI,Avl)

16:25 - 16:39

Lifestyle coaching en kanker

Drs. T. Van Soom (Universiteit Antwerpen)

16:40 - 16:54

(Ont)Regel de zorg: schrap én verbeter!

Prof. dr. M.J.E. Mourits (UMC Groningen)

16:55 - 17:05

Discussie