woensdag 03-04-2019

Vorige dag
Volgende dag
09:00 - 17:30 Van Weelde Zaal

02) BENIGNE GYNAECOLOGIE ANNO 2019

Dagvoorzitters: Dr. S. Veersema en prof. dr. J. Bosteels

Het dagprogramma ‘Benigne Gynaecologie anno 2019’ besteed aandacht aan
morcellatie en de gevolgen van behandelingen in de benigne gynaecologie. In de geest
van de tijd roepen wij op om zorg te dragen voor de toekomst. Tot slot bespreken we
nieuwe inzichten in de behandeling van de menopauze en endometriose.

09:00 - 10:20

SESSIE I: MORCELLATIE

Moderator: Prof. dr. J. Deprest

09:00 - 09:05

INLEIDING

Dr. S. Veersema

09:05 - 09:19

Echoscopie om preoperatief het risico op sarcoom in te schatten

Dr. Th. Van den Bosch (RZ Tienen)

09:19 - 09:33

Plaats van liquid biopsies bij morcellatie

Prof. dr. F. Amant (UZ Leuven)

09:33 - 09:47

Morcelleren zonder conversie naar open chirurgie

Dr. J.A.F. Huirne (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

09:47 - 10:00

Paneldiscussie

10:00 - 10:20

Keynote lecture: Morcellatie: has the dust fallen in Europe?

Prof. dr. H.A.M. Brölmann (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

10:20 - 11:10

KOFFIEPAUZE

11:10 - 12:45

SESSIE II: DE GEVOLGEN VAN GYNAECOLGISCHE BEHANDELINGEN

Moderator: Dr. B. Nieboer

11:10 - 11:22

Myoom vascularisatie als voorspeller van myoom gerelateerde klachten

Dr. M. Frijlingh (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

11:22 - 11:34

The rise and fall of hysteroscopic sterilization

Dr. S. Veersema (UMC Utrecht)

11:46 - 11:58

De behandeling van EUG op zeldzame localisaties

Dr. W.M. Ankum (Amsterdam UMC, locatie AMC)

11:58 - 12:10

De veiligheid van ullipristal in vraag gesteld?

Prof. dr. J. Verguts (Jessa Ziekenhuis, Alken)

12:10 - 12:25

Paneldiscussie

12:25 - 12:45

Keynote lecture: Is de vaginale hysterectomie de écht minimaal-invasieve benadering?

Prof. dr. J. Deprest (UZ Leuven)

12:45 - 14:00

LUNCHPAUZE

14:00 - 15:15

SESSIE III: DRAAG ZORG VOOR DE TOEKOMST

Moderator: Dr. T. Hamerlynck

14:00 - 14:14

Miskraam: wel of geen curettage?

Drs. A. Hooker (Zaans MC, Zaandam)

14:14 - 14:28

STOP ovariumcarcinoom, de pro’s en con’s van een opportunistische salpingectomie

Dr. J.M.J. Piek (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven)

14:28 - 14:42

NOTES: de weg naar vrouwvriendelijke hysterectomie?

Dr. J. Baekelandt (Imeldaziekenhuis Bonheiden)

14:42 - 14:55

Paneldiscussie

14:55 - 15:15

Keynote lecture: De holistische benadering van vulvodynie

Prof. dr. J. Verhaeghe (KU Leuven)

15:15 - 15:50

THEEPAUZE

15:50 - 16:50

SESSIE IV: DE MENOPAUZE

Moderatoren: Drs. D. van Dijken en prof. dr. J. Verhaeghe

15:50 - 16:02

Pitfalls van HRT-de nieuwe richtlijn HRT

Dr. D. van Dijken (OLVG West, Amsterdam)

16:02 - 16:14

Neurokinine antagonisten: de eerste doeltreffende niet hormonale behandeling van warmte opwellingen?

Prof. Dr. H. Depypere (Universitair Ziekenhuis, Gent)

16:14 - 16:26

De holistische benadering van de vrouw in de menopauze

Prof. dr. J.S.E. Laven (Erasmus MC, Rotterdam)

16:26 - 16:38

Laserbehandeling van vaginale atrofie in de menopauze

Dr. A.S. Page (UZ Leuven)

16:38 - 16:50

Paneldiscussie

16:50 - 17:30

SESSIE V: ENDOMETRIOSE

Moderator: Prof. dr. J. Bosteels

16:50 - 17:02

Diepe endometriose van de darm: wanneer en hoe behandelen?

Dr. C. Tomassetti (UZ Leuven)

17:02 - 17:14

Cryopreservatie van gameten bij patiënten met endometriose

Dr. V. Mijatovic (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

17:14 - 17:26

Paneldiscussie

17:26 - 17:30

Slotbeschouwing en sluiting

Prof. dr. J. Bosteels en dr. S. Veersema