22e NEDERLANDS-VLAAMS DOELENCONGRES INFERTILITEIT, GYNAECOLOGIE EN OBSETERIE

3 - 5 APRIL 2019 | DE DOELEN, ROTTERDAM
  • Deadline voor registratie 29 maart 2019
  • CONGRESDAGEN 3,4 & 5 april