\

Klachtenregeling

Het IGO-Doelencongres wordt georganiseerd uit naam van AD BV

Klachtenregeling AD BV t.b.v. Nederlands-Vlaams Doelencongres
AD BV hecht grote waarde aan de kwaliteit van het Nederlands-Vlaams Doelencongres en doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u over het  Nederlands-Vlaams Doelencongres misschien niet helemaal tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u laat weten wat er volgens u beter of anders kan. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om de kwaliteit van onze bijeenkomst nog verder te verbeteren.

Klacht
Als een bijeenkomst niet aan uw verwachtingen voldoet of als u andere klachten heeft, dan kunt u dit binnen 4 weken na de bijeenkomst melden. Een klacht kan schriftelijk of per email worden gemeld (zie web site voor adresinformatie).

Klachten worden door beide partijen strikt vertrouwelijk behandeld. In de klacht staat in ieder geval vermeld: naam, adres en woonplaats van de indiener, dagtekening, datum en dagprogramma waarop de klacht van toepassing is, en een nauwkeurige omschrijving en onderbouwing van de klacht.

Klachten worden bevestigd per email binnen 24 uur op werkdagen en binnen 14 dagen afgehandeld. Indien meer tijd nodig is, stellen we u daarvan op de hoogte met een vermelding van reden en verwachte reactietermijn. Alle klachten worden geregistreerd en na behandeling voor een periode van 2 jaar bewaard.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Gesprek
In eerste instantie gaat AD BV in gesprek met de deelnemer, eventueel samen met de betrokken spreker, dagvoorzitter of moderator. De inzet van het gesprek is de klacht in overleg tot tevredenheid op te lossen.

Onpartijdige bemiddelaar
Wanneer de afhandeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, bestaat de mogelijkheid om deze voor te leggen aan een onpartijdige bemiddelaar of een op dat moment in te richten externe klachtencommissie. Als onpartijdig bemiddelaar zal Mr. W. Kreukniet van Mr. W. Kreukniet B.V. optreden. Als er een externe klachtencommissie wordt ingericht dan zal in ieder geval ook altijd de onpartijdige bemiddelaar hierin deelnemen.

De uitspraak van de onpartijdige bemiddelaar of de externe klachtencommissie zal voor AD B.V. bindend zijn. Eventuele consequenties worden door beide partijen zo snel mogelijk verwezenlijkt.

Rechtsverhouding
De rechtsverhouding tussen deelnemer en AD BV, of andere derden is onderworpen aan het Nederlandse recht.