\

Geschiedenis

       slager-20(2).jpg   

 

 Dr. Evert Slager (1942-2018) is de grondlegger van de IGO-Doelencongressen.

 “De IGO-Doelencongressen zijn in opzet en uitvoering onvergelijkbaar. Wanneer u voor het eerst deelneemt, zult u hier ook aangenaam door worden verrast. Gelet op de inmiddels lange historie van deze congresreeks en de altijd goede evaluaties hebben de meesten geen aanmoediging nodig om ook aan dit congres deel te nemen.” (April 2017)

 

Dr. Slager organiseerde, samen met zijn vrouw Ansje Slager, het allereerste IGO-Doelencongres in 1984 en is als een jaarlijks driedaags congres vanaf 1990 voortgezet; sinds 2001 is het congres tweejaarlijks.

Bij aanvang van de IGO-Doelencongresreeks was de doelstelling van Dr. Slager om de niet-universitair werkende Nederlandse en Belgische gynaecoloog, op zo’n manier bij te scholen, dat deze het specialisme in de volle omvang kon blijven uitoefenen. Echter betrok Dr. Slager steeds meer specialismen bij het congres, die mede de kwaliteit van zorg bepalen; fertiliteitsartsen, 1e & 2e lijns verloskundigen, kinderartsen, urologen, tropenartsen, echoscopisten en seksuologen. De aios/aso, die het specialisme veelal heeft gekozen vanwege de grote diversiteit van aandachtsgebieden, krijgt deze diversiteit in drie dagen tijd op een systematische wijze aangeboden.Het IGO-Doelencongres is daarom hét congres geworden om kennis te nemen van belangrijke ontwikkelingen binnen het algehele specialisme.

Vanwege deze enorme uitbreiding van het specialisme is in het verloop van de IGO-Doelencongresreeks het aantal dagprogramma’s van drie (elke dag één dagprogramma) toegenomen tot elf in 2011, tot 12 in 2013. In 2015 waren het er zelfs 15 (iedere congresdag vijf verschillende dagprogramma’s). 

Op 30 juni 2018 is Dr. Slager overleden en heeft hij Huguette Andreoli van het organisatiebureau MCI Amsterdam b.v. gevraagd om het congres voor te zetten in nauwe samenwerking met de velen specialisten. Zo wordt dan ook het 25e IGO-Doelencongres tezamen met toegewijde commissieleden  georganiseerd om een sterk, aantrekkelijk, leerzaam en divers programma samen te stellen.