\

Dr. E. Slager Award

De Dr. E. Slager Award werd voor het eerst in 2021 uitgereikt. Het is een echte publieksprijs vernoemd naar de grondlegger van de IGO-Doelencongressen.

Iedere dag zal, de spreker met de gemiddelde beste beoordeling van de deelnemers de award winnen. De beoordeling zal gedaan worden met behulp van online evaluaties. 

De award komt samen met certificaat en een geldbedrag van € 1.000,-, welke besteed moet worden in lijn van het gedachtengoed van Dr. E. Slager. De 3 winnaars (iedere dag één) van de award worden in de volgende editie van het IGO-Doelencongres, gevraagd een lezing te houden over de manier waarop zij gevolg hebben gegeven aan het gedachtegoed van Dr. Slager.

Dr. E. Slager Awards 2023

  • Woensdag 29 maart: Kim van Delft
  • Donderdag 30 maart: Bernadette Bakker, Amsterdam UMC, AMC
  • Vrijdag 31 maart: Dorenda van Dijken

 

29 Maart 31 maart
Kim van Delft                                                                           Dorenda van Dijken


Dr. E. Slager Awards 2021

 

 

Dr. E. Slager

Dr. Slager organiseerde, samen met zijn vrouw Ansje Slager,  het allereerste IGO-Doelencongres in 1984 en is als een jaarlijks driedaags congres vanaf 1990 voortgezet; sinds 2001 is het congres tweejaarlijks. Bij aanvang van de IGO-Doelen-congresreeks was de doelstelling van Dr. Slager om de niet-universitair werkende Nederlandse en Belgische gynaecoloog, op zo’n manier bij te scholen, dat hij/zij het specialisme in de volle omvang kon blijven uitoefenen. Sinds 1984 betrok Dr. Slager steeds meer specialismen bij het congres, denk daarbij aan fertiliteitsartsen, 1e & 2e lijns verloskundigen, kinderartsen, urologen, tropenartsen, echoscopisten en seksuologen. Het IGO-Doelencongres is daarom de mogelijkheid om kennis te nemen van belangrijke ontwikkelingen binnen het gehele specialisme.

Op 30 juni 2018 is Dr. Slager overleden en heeft hij Huguette Andreoli van het organisatiebureau MCI Amsterdam b.v. gevraagd om het congres voor te zetten in nauwe samenwerking met de velen specialisten. De IGO Executive Commissie, bestaande Prof. Dr. Roland Devlieger (UZ Leuven), Prof. Dr. Joop Laven ( Erasmus MC, Rotterdam) en Prof. Dr. Wiebren Tjalma (UZ Antwerpen) hebben deze taak op zich genomen en bewaken het gedachtegoed van Dr. Slager tezamen met de leden van de andere commissies.

 

slager-20(3).jpg  “De IGO-Doelencongressen zijn in opzet en uitvoering onvergelijkbaar. Wanneer u voor het eerst deelneemt, zult u hier ook aangenaam door worden verrast. Gelet op de inmiddels lange historie van deze congresreeks en de altijd goede evaluaties hebben de meesten geen aanmoediging nodig om ook aan dit congres deel te nemen.” (April 2017)