\

Geschiedenis

       slager-20(2).jpg   

Dr. Evert Slager is de grondlegger van de IGO-Doelencongressen.

Hij organiseerde het allereerste IGO-Doelencongres in 1984 en is als jaarlijks driedaags congres vanaf 1990 voortgezet; sinds 2001 is het congres tweejaarlijks.

“De IGO-Doelencongressen zijn in opzet en uitvoering onvergelijkbaar. Wanneer u voor het eerst deelneemt, zult u hier ook aangenaam door worden verrast. Gelet op de inmiddels lange historie van deze congresreeks en de altijd goede evaluaties hebben de meesten geen aanmoediging nodig om ook aan dit congres deel te nemen.” (April 2017)

 

  

 

 

 

 

Bij aanvang van de IGO-Doelen-congresreeks was de doelstelling de niet-universitair werkende Nederlandse en Belgische gynaecoloog, op die manier bij te scholen, dat hij/zij het specialisme in de volle omvang kon blijven uitoefenen.

In navolging van de universitair werkende gynaecoloog is het ook voor de niet-universitair werkende gynaecoloog een feit geworden dat hij/zij het specialisme niet meer in de volle omvang kan uitoefenen. Het IGO-Doelencongres biedt de mogelijkheid kennis te nemen van de belangrijke ontwikkelingen binnen het gehele specialisme.

Vanwege de enorme uitbreiding van het specialisme is in het verloop van de IGO-Doelen-congresreeks het aantal dagprogramma’s van drie (elke dag één dagprogramma) toegenomen tot elf in 2011, tot 12 in 2013. In 2015 waren het er zelfs 15 (iedere congresdag vijf verschillende dagprogramma’s). 

Met de uitbreiding van het specialisme zijn de afgelopen 36 jaar beroepsgroepen toegevoegd, die mede de kwaliteit van zorg bepalen: fertiliteitsartsen 1e & 2e lijns verloskundigen, echoscopisten en seksuologen. De nascholing die het IGO-Doelencongres biedt, is tevens voor hen bedoeld (afhankelijk van het specifieke dagprogramma uiteraard). De aios/gso, die het specialisme veelal heeft gekozen vanwege de grote diversiteit van aandachtsgebieden, krijgt deze diversiteit in drie dagen tijd op een systematische wijze aangeboden.

Op 30 juni 2018 is Dr. Slager overleden en heeft hij Huguette Andreoli van het organisatiebureau MCI Amsterdam b.v. gevraagd om het congres voor te zetten in nauwe samenwerking met de velen specialisten. Zo wordt dan ook het 25e IGO-Doelen congres met veel commissie leden te samen georganiseerd en zal ook in 2025 een goed, aantrekkelijk, leerzaam en divers programma de kracht zijn van het congres.